Bị tên tử tù địt mấy ngày liền cô vợ trẻ lại hoá ra nghiện