Cô dâu chạy trốn trước giờ cưới gặp được người mới địt tuyệt vời