Em Tsumugi Akari chỉ việc cho lão sếp địt vài lần là được nhận vào làm chính thức