Vợ trẻ hi sinh thể xác cho sếp địt để không bị đuổi việc